Dane teleadresowe

Data publikacji 19.11.2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl


Kadra PCPR

Dyrektor


Arleta Szmigielska, tel. (71) 72 21 860,

 

Zastępca Dyrektora


Magdalena Kuźnicka, tel. (71) 72 21 860,

 

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

Zespół ds.  rodzinnej pieczy zastępczej

Natalia Stolarz-Sadowa - Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436,

Malwina Lech - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 436, - długotrwała nieobecność,

Dorota Bilińska - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861,  pok. 436 - długotrwała nieobecność,

Ewa Druszcz - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868,  pok. 436,

Anita Hołodniuk - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 436,

Monika Ochman - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 436,

Anita Olszowy - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436,

Aleksandra Ochman - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 436,

Joanna Osada - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436,

Malgorzata Janicka - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - projekt UE, tel. (71) 72 21 861, pok. 436,

Klaudia Wrona - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej , tel. (71) 72 21 861, pok. 436, zastępstwo za p. Bilińską.

 

Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego

Joanna Laskowska - Główny specjalista - pedagog, tel. (71) 72 21 651, pok. 430,

 

Paulina Mielczarek - Psycholog, tel. (71) 72 22 005, pok. 430 - długotrwała nieobecność,

Magdalena Kubasiak  - Psycholog, tel. (71) 72 22 005, pok. 430 - długotrwała nieobecność,

Aneta Burniak – Psycholog, tel. (71) 72 22 005, pok. 430 - zastępstwo za p. Kubasiak,

 

Zuzanna Krupa – Pedagog, tel. (71) 72 21 862, pok. 430,

 

Paulina Duś - Specjalista pracy socjalnej, tel. (71) 72 21 859, pok. 436 - długotrwała nieobecność,

 

Krzysztof Dembski - Specjalista pracy z rodziną, tel. (71) 72 21 775, pok. 436,

Agnieszka Latus - Psycholog, tel. (71) 72 22 005, pok. 430, zastępstwo za p. Mielczarek,

Joanna Kikoła - Psycholog, interwent kryzysowy - projekt UE, tel. (71) 72 22 005, pok. 430.

 

 

DZIAŁ POMOCY FINANSOWEJ

 

Bernadeta Łapa - Główny specjalista, tel. (71) 72 21 833, pok. 438,
 

Dorota Niwińska – Starszy pracownik socjalny, tel. (71) 72 21 863, pok. 438,

Elżbieta Martyniuk- Konsultant, tel. (71) 72 21 779, pok. 438,

Iwona Ratajska-Kulak - Aspirant pracy socjalnej, tel. (71) 72 21 864, pok. 438,

Paulina Ciastoń - Pracownik socjalny, tel. (71) 72 21 865, pok. 433.

 

 

DZIAŁ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW

 

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Marta Ścisłowska - Starszy pracownik socjalny, tel. (71) 72 22 060, pok 433,

Agata Gwara – Starszy inspektor, tel. (71) 72 21 777, pok. 433,

Katarzyna Koczta - Konsultant, tel. (71) 72 21 777, pok. 433,

Anna Rutkowska - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - projekt UE, tel. (71) 72 21 859, pok. 436.

 

 

DZIAŁ FINANSOWO - ADMINISTRACYJNY

Ireneusz Suchożebrski – Główny Księgowy, tel. (71) 72 21 709, pok. 434,

Izabela Kaczor - Inspektor ds. kadr i płac,  tel. (71) 72 21 776, pok. 434,

Edyta Wiąckiewicz - Księgowa, tel. (71) 72 21 860, pok. 431,

Joanna Szala- Sekretarka, tel. (71) 72 21 860, pok. 431.


    

Data publikacji 19.11.2012

Data modyfikacji 07.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Magdalena Kuźnicka

Osoba publikująca: Joanna Szala


Statystyka strony: 3891 wizyt