Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Dla niepełnosprawnych słuchowo

 

Informacja

o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób 
mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), ułatwiająca osobom niedosłyszących, niesłyszącym i głuchoniewidomym kontaktowanie się z organami administracji publicznej.

W związku z powyższym osoby uprawnione mające trudności w komunikowaniu się mogą:

  1. kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu (50-440)osobiście zgłaszając się w sekretariacie w siedzibie przy ul. Kościuszki 131, IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45,
  2. komunikować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiuza pomocą:

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

  1. pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  2. pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo-migowego,
  3. tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN – sposobu komunikowania się  osób głuchoniewidomych.

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Powiatowego Centrum (pisemnie, emailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiunie musi być wcześniej uzgadniana.

Metadane

Data publikacji : 10.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Baka
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Baka

Opcje strony

do góry