Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Metadane

Data publikacji : 10.11.2014
Data modyfikacji : 14.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Baka
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Baka
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Baka

Opcje strony

do góry