Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Data publikacji 10.11.2014

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Załączniki

Data publikacji 10.11.2014

Data modyfikacji 14.11.2014
Rejestr zmian
Autor : Justyna Baka

Osoba publikująca: Justyna Baka


Statystyka strony: 1545 wizyt